Privacy Verklaring

Privacyverklaring Website Innocence Model Agency
Welkom bij www.innocencemodelagency.com (hierna: ‘Website’) van Innocence Model Agency (hierna: “Innocence Models”, “Innocence”, “we”, “wij” of “ons”). Deze Privacyverklaring is bedoeld om u op de hoogte te stellen van hoe uw persoonlijke informatie, gegevens, data en/of andere informatie (hierna: Persoonlijke Informatie) worden verzameld als u van de diensten van de Website gebruik maakt, en hoe deze Persoonlijke Informatie door Innocence wordt gebruikt en bewaard.

Hoe werkt de Website?
De Website verschaft anonieme online gebruikers (hierna: Bezoekers) de mogelijkheid informatie te vinden over Innocence. Bezoekers hebben tevens de mogelijkheid om via de Website een aanvraag in te dienen om zich aan te melden als high fashion model dat wordt vertegenwoordigd door Innocence. Middels een dergelijke ‘aanvraag tot aanmelding’ als model (hierna : “aanmelding”) laat de Bezoeker bepaalde persoonlijke gegevens achter op de Website van Innocence door het aanmeldingsformulier in te vullen en op ‘submit’ te klikken. Door het op deze wijze indienen van een aanmelding als model accepteert de Bezoeker de Privacyverklaring van Innocence en geeft het Innocence toestemming de Persoonlijke Informatie van de Bezoeker te verzamelen, gebruiken, openbaar te maken, beheren en op te slaan voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring uiteengezet worden. Innocence behoudt te allen tijde het recht om de wijzen waarop en de doeleinden waarvoor deze Persoonlijke Informatie wordt verzameld, gebruikt en bewaard aan te passen. We zullen deze Privacyverklaring bijwerken zodra er eventuele wijzigingen in onze procedures voor het verzamelen en verwerken van Persoonlijke Informatie optreden. Dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht zodra ze op de website zijn geplaatst.

Welke soort persoonlijke informatie verzamelt Innocence Models en hoe gebruiken we deze?
Voor het bezoeken van de Website is het verstrekken van Persoonlijke Informatie aan Innocence niet noodzakelijk. Innocence Models verzamelt dan ook geen Persoonlijke Informatie van Bezoekers middels cookies andere online tracking methodes, en ontvangt enkel Persoonlijke Informatie van Bezoekers wanneer deze specifiek en willens en wetens door de Bezoeker zelf wordt verstrekt, bijvoorbeeld door het indienen van een aanvraag om zich aan te melden als potentieel model bij Innocence Models.
Voor een aanmelding als potentieel model bij Innocence Models moeten Bezoekers ons bepaalde Persoonlijke Informatie verstrekken, waaronder uitdrukkelijk -maar niet beperkt tot- worden verstaan (1) de naam, woonplaats, het telefoonnummer en het e-mailadres van de Bezoeker, (2) een gedetailleerde beschrijving van de fysieke gegevens en uiterlijke kenmerken van de Bezoeker, en (3) foto’s en/of video’s van de Bezoeker. Alle Persoonlijke Informatie die de Bezoeker middels het online aanmeldformulier aan Innocence verstrekt, wordt dan ook geacht door Innocence te zijn verzameld voor een gespecificeerd en legitiem doel (de aanmelding van een nieuw model), en wordt eveneens relevant en noodzakelijk geacht voor de aanmelding. In het geval dat u uw Persoonlijke Informatie aan ons verstrekt, zullen wij dergelijke Persoonlijke Informatie gebruiken voor interne doeleinden, zoals het beoordelen van uw potentie als model, en om contact met u op te nemen over de aanmelding.

Houd er rekening mee dat Innocence, als wij besluiten u als model te representeren, mogelijk delen van de inhoud van uw aanmelding openbaar kan maken op de Website. Dien daarom geen Persoonlijke Informatie waarvan u niet de rechthebbende partij bent, niet geautoriseerd bent om deze te publiceren, of waarvan u niet wilt dat deze openbaar gemaakt wordt.

Innocence behoudt tevens het recht om Persoonlijke Informatie die middels de aanmelding op de Website aan Innocence Models is verstrekt aan derden te verstrekken als we van mening zijn dat een dergelijke vrijgave van de Persoonlijke Informatie wettelijk of middels een gerechtelijk bevel verplicht is, om onze rechten of eigendommen te beschermen, in het geval dat we redelijkerwijs van mening dat de fysieke veiligheid van een persoon wordt bedreigd.

Innocence Models verzekert u dat de Persoonlijke Informatie die wij middels aanmeldingen via de Website ontvangen, wordt bewaard op een manier die in overeenstemming is met de momenteel geldende normen binnen het werkveld. Uw Persoonlijke Informatie is op verschillende manieren beveiligd: de Persoonlijke Informatie wordt opgeslagen op een beveiligde server die alleen voor werknemers van Innocence en expliciet door Innocence bevoegde personen toegankelijk zijn via een wachtwoord. Datatransmissies via het internet of via een draadloos netwerk, alsmede de opslag van data op een beveiligde server, is echter helaas nooit gegarandeerd 100% veilig. Hoewel we er dus naar streven om uw Persoonlijke Informatie te beschermen, erkent u op het moment dat u de Persoonlijke Informatie aan ons verstrekt dat: (a) er beveiligings- en privacy risico's verbonden zijn aan het verstrekken van Persoonlijke Informatie via internet aan Innocence Models, welke buiten de controle van Innocence liggen; (b) de veiligheid, integriteit en privacy van alle informatie en gegevens uitgewisseld via de Website zodoende niet kan worden gegarandeerd; en (c) dergelijke Persoonlijke Informatie en gegevens tijdens de transmissie naar Innocence Models bekeken of gemanipuleerd kunnen worden, al dan niet clandestien, door een derde partij. Hoewel we ons in zullen spannen om de Persoonlijke Informatie die u ons verstrekt redelijkerwijs te beschermen, kunnen we niet garanderen dat dergelijke informatie, per ongeluk of door onwettig handelen van derden, niet verloren gaat, openbaar wordt gemaakt of geopend.

Welke informatie deelt Innocence Models?
Innocence zal uw Persoonlijke Informatie niet zonder uw toestemming aan derden verkopen of verhuren, behalve zoals vermeld is in deze Privacyverklaring. We kunnen uw Persoonlijke Informatie tevens delen met partijen die ons ondersteunen bij onze werkzaamheden of met deze bedoeling services aan ons verlenen (‘Serviceproviders’). Onze Serviceproviders krijgen echter enkel toegang tot de Persoonlijke Informatie zoals redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden in dienst van Innocence Models en worden geacht vertrouwelijke met de verstrekte Persoonlijke Informatie om te gaan.
Tevens heeft Innocence het recht uw Persoonlijke Informatie te raadplegen, te bewaren en/of te delen om te voldoen aan een (gerechtelijk) bevel (zoals een huiszoekingsbevel of dagvaarding) of wanneer we te goeder trouw van mening zijn dat de wet ons hiertoe op andere wijze verplicht. Dit omvat (gerechtelijke) bevelen vanuit zowel het Nederlandse rechtsgebied, als alle andere buitenlandse rechtsgebieden, wanneer we te goeder trouw van mening zijn dat het ter beschikking stellen van de Persoonlijke Informatie binnen het betreffende rechtsgebied wettelijk verplicht is, van belang is voor individuen die binnen het betreffende rechtsgebied horen, en voldoet aan de internationaal erkende juridische normen.

Innocence heeft tevens het recht uw Persoonlijke Informatie te raadplegen, te bewaren en/of te delen wanneer we te goeder trouw van mening zijn dat het noodzakelijk is om: 1) fraude en/of andere illegale activiteiten te detecteren, te voorkomen en aan te pakken; 2) om onszelf, u en/of anderen te beschermen, bijvoorbeeld in het kader van politieonderzoeken; en 3) om onszelf, u en/of anderen voor dreigend lichamelijk letsel of doodsbedreiging te beschermen. Persoonlijke Informatie die wij van u ontvangen, kan worden geraadpleegd, verwerkt, bewaard of gedeeld gedurende een extensieve periode wanneer de Persoonlijke Informatie onderwerp is of wordt van een gerechtelijke procedure, een overheidsonderzoek of onderzoek met betrekking tot mogelijke schendingen van onze Privacyverklaring, Algemene Voorwaarden, Code of Conduct, of anderszins om schade te voorkomen.
Rechtsgrondslag voor het verwerken van Persoonlijke Informatie onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Innocence zal uw Persoonlijke Informatie alleen verzamelen, bewaren en/of verwerken voor zover dit wettelijk toegestaan is dit te doen.
Dit omvat:
• U hebt ons toestemming gegeven om uw Persoonlijke Informatie te verzamelen, bewaren en/of verwerken;
• Het verzamelen, bewaren en/of verwerken van uw Persoonlijke Informatie is noodzakelijk bij het uitvoeren van de werkzaamheden tot welke Innocence is verplicht volgens een contract waarvan u één van de partijen bent;
• Het verzamelen, bewaren en/of verwerken van uw Persoonlijke Informatie is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Innocence van toepassing is;
• Het verzamelen, bewaren en/of verwerken van uw Persoonlijke Informatie is noodzakelijk om uw belangen te beschermen; of
• Het verzamelen, bewaren en/of verwerken van uw Persoonlijke Informatie dient het openbaar belang en/of onze legitieme belangen.

Alle Persoonlijke Informatie die wordt verzameld, bewaard en/of verwerkt, is accuraat in zoverre ze door de Bezoeker accuraat aan Innocence Models zijn verstrekt, en wordt bijgewerkt zodra we op de hoogte worden gesteld van eventuele wijzigingen.
Uw rechten onder de AVG
Gebruikers die in bepaalde landen wonen, waaronder de EU, hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonlijke gegevens onder de AVG.
Dit omvat het recht om:
• een kopie van hun Persoonlijke Informatie op te vragen;
• te verzoeken dat onjuiste Persoonlijke Informatie wordt gecorrigeerd;
• te verzoeken dat hun Persoonlijke Informatie onder bepaalde omstandigheden wordt verwijderd en vernietigd;
• te verzoeken dat Innocence de verwerking van uw Persoonlijke Informatie beperkt;
• uw toestemming, waar Innocence afhankelijk van is om uw persoonlijke informatie te mogen verwerken, op elk moment in te trekken; en
• aan te geven dat u geen elektronische communicatie van ons wenst te ontvangen.

Om u op één of meerdere van deze rechten te beroepen, dient u een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Innocence behoudt het recht bepaalde Persoonlijke Informatie te bewaren, als dit vereist is door de wet of noodzakelijk voor onze legitieme zakelijke doeleinden wordt geacht.
Bevat de Website van Innocence links naar andere websites?
De Website van Innocence Models kan links naar andere websites, sociale media of andere online bronnen bevatten die mogelijk interessant voor u zijn. Omdat wij geen controle hebben over niet-gelieerde websites, sociale media of online bronnen waarnaar wij links aanbieden, zijn op het verzamelen en gebruiken van uw Persoonlijke Informatie, gegevens of data door dergelijke niet-gelieerde websites, sociale media of online bronnen de Privacyverklaring, het beleid en de procedures van deze websites van toepassing, en niet de Privacyverklaring van Innocence. Innocence Models is NIET verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van de privacyverklaring van niet-gelieerde websites, sociale media of online bronnen, ook niet als deze websites een speciale relatie of “partnerschap” met Innocence Models hebben of claimen te hebben. Innocence Models deelt geen Persoonlijke Informatie met niet-gelieerde websites of hun beheerders op manieren die niet overeenkomen met deze Privacyverklaring. De gelinkte niet-gelieerde websites, sociale media of online bronnen kunnen echter Persoonlijke Informatie van u verzamelen als u deze sites bezoekt. Om de bescherming van uw privacy te garanderen, dient u altijd het privacybeleid van de sites die u bezoekt te lezen.

Nieuwsbrieven
Innocence kan nieuwsbrieven aanbieden om nieuws aangaande onze activiteiten of de activiteiten van onze modellen te delen met geïnteresseerde gebruikers. Innocence gebruikt contactgegevens van Bezoekers die zich op de nieuwsbrief hebben geabonneerd om deze geabonneerden de nieuwsbrief te sturen per e-mail. Gebruikers kunnen hun gratis abonnement op e-mailnieuwsbrieven en andere communicatie annuleren door de eenvoudige instructies onderaan elke nieuwsbrief of e-mail te volgen of door contact op te nemen met Innocence via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wat is ons beleid met betrekking tot kinderen?
Bezoekers moeten achttien (18) jaar of ouder zijn om zelfstandig een aanmelding bij ons in te dienen via de Website. Als Bezoekers jonger zijn dan achttien (18) jaar, mogen zij geen aanmelding indienen via onze Website alvorens hun ouder / wettelijke voogd uitdrukkelijk toestemming heeft verleend; Bezoekers mogen in geen geval een aanmelding indienen als ze jonger zijn dan dertien (13) jaar. Innocence Models verzamelt geen Persoonlijke Informatie van personen jonger dan dertien (13) jaar en geen enkel onderdeel van de Website is bedoeld om personen jonger dan dertien (13) aan te trekken. Gelieve geen contact met Innocence Models op te nemen wanneer u jonger bent dan dertien (13).

Wat is de procedure omtrent klachten aangaande de manier waarop Innocence Models Persoonlijke Informatie verzamelt, bewaart en/of verwerkt?
Als u vragen of opmerkingen heeft over onze procedures voor het verzamelen of verwerken van Persoonlijke Informatie, dan kunt u contact met ons opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
U kunt Innocence contacteren om te vragen of wij Persoonlijke Informatie over u bewaren. Als we Persoonlijke Informatie over u hebben verzameld, zullen wij u op aanvraag kosteloos een leesbare kopie van dergelijke Persoonlijke Informatie verstrekken. Feitelijke onjuistheden in uw Persoonlijke Informatie, alsmede verouderde Informatie, kunnen worden gecorrigeerd door ons een verzoek te mailen waarin op geloofwaardige wijze bewezen wordt dat de informatie onjuist is.
U kunt tevens bij ons opvragen met welke derde partijen Innocence de Persoonlijke Informatie die wij van u hebben verzameld hebben gedeeld, en waarvoor, door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
U kunt te allen tijde aangeven dat u geen berichten van ons wenst te ontvangen. Als u geen toekomstige e-mailberichten van Innocence wenst te ontvangen, of wilt dat uw Persoonlijke Informatie uit onze database verwijderd wordt of, stuurt u een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Als u niet wilt dat uw persoonlijke informatie met derden wordt gedeeld op de manier zoals genoemd in deze Privacyverklaring, dan kunt u Innocence hiervan tevens op de hoogte stellen, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Innocence zal aan dergelijke verzoeken voldoen in zoverre wij niet wettelijk verplicht zijn of een andere gegronde reden hebben een dergelijk verzoek niet te honoreren.

Innocence kan deze Privacyverklaring op elk moment herzien wanneer nieuwe functies aan de Website zijn toegevoegd, of wetgeving en/of normen omtrent internet of websitegebruik veranderen. We zullen onze Bezoekers op de hoogte stellen van deze wijzigingen, maar we raden u aan deze Privacyverklaring elke keer dat u de Website bezoekt door te lezen. Wijzigingen zullen niet met terugwerkende kracht van toepassing zijn op Persoonlijke Informatie die werd verzameld vóór de wijziging(en) van de Privacyverklaring, behalve als dat wettelijk vereist is. Innocence respecteert uw privacy en neemt redelijke voorzorgsmaatregelen om adequate bescherming van de vertrouwelijkheid van de door u verstrekte Persoonlijke Informatie in verband met uw gebruik van de Website te betrachten.


Laatste update: juni 2020

 

Innocence Model Agency

International Model Agency with satellite offices in
Amsterdam, The Netherlands
and Milan, Italy

Contact

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

© 2022 Innocence Model Agency
Privacy Policy

Website created by